ความสำคัญช่างเช็คระบบดับเพลิงของการดูแลรักษาเครื่องดับเพลิงของคุณ

ช่างเช็คระบบดับเพลิงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดเงินของธุรกิจและเจ้าของบ้านได้อีกด้วย บริษัทประกันภัยหลายแห่งเสนอส่วนลดหากอุปกรณ์ได้รับการติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม บุคคลที่ทำงานในร้านอาหารอาจคุ้นเคยกับช่างเช็คระบบดับเพลิงเพื่อต่อสู้กับไฟไหม้ในครัว พื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดไฟไหม้ในร้านอาหารมากที่สุดคือห้องครัว การเกิดเพลิงไหม้จากไขมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ช่างเช็คระบบดับเพลิงจะจำแนกตามประเภทของไฟที่จะดับ

เจ้าของบ้านและธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดประเภทที่จำเป็น ความล้มเหลวในการตรวจสอบหน่วยปราบปรามในสถานประกอบการค้าอาจส่งผลให้มีการปรับ การตรวจสอบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการรับรอง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ในบางกรณี สามารถเพิกถอนได้หากเจ้าของไม่ดูแลรักษาอุปกรณ์ พนักงานทุกคนต้องสามารถเข้าถึงถังดับเพลิงได้อย่างง่ายดาย ภาชนะต้องระบุชัดเจนว่าสามารถดับไฟประเภทใดได้

ไฟประเภท A คือไฟที่เกี่ยวกับไม้ กระดาษ หรือวัสดุอินทรีย์ใดๆ ช่างเช็คระบบดับเพลิงประเภทนี้มักพบในบ้านและที่ทำงาน เมื่อใช้แล้วต้องเปลี่ยนเครื่องในหลายกรณี อย่างไรก็ตามหน่วยที่ใหญ่กว่าสามารถเติมได้โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อุปกรณ์ทั่วไปขายเป็นชิ้นอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียว เมื่อใช้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรเปลี่ยนหน่วยทั้งหมด ห้องครัว อู่ซ่อมรถ และโรงงานควรมีอุปกรณ์ของตนเองที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับพื้นที่นั้น

ช่างเช็คระบบดับเพลิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์รวมถึงโรงรถในบ้าน

จะต้องมีประเภทนี้อยู่ในมือ ไฟไหม้ยานพาหนะไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้จะเก็บไว้ในโรงรถที่บ้าน อุตสาหกรรมที่ผลิตหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้จะต้องมีการช่างเช็คระบบดับเพลิงในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ เป็นอีกครั้งที่หลายบ้านอาจต้องการประเภทนี้ โดยเฉพาะบ้านที่มีความร้อนจากโพรเพน ผู้ผลิตและสำนักงานอาจต้องช่างเช็คระบบดับเพลิงประเภทนี้ ไฟประเภท D เกิดจากโลหะที่ติดไฟได้ โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ประเภทนี้ในบ้านหรือที่ทำงาน แน่นอนว่าอุตสาหกรรมที่ใช้หรือผลิตโลหะประเภทนี้จะต้องใช้ระบบปราบปราม ถังดับเพลิงส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นสีแดง

อาจเป็นสีเหลืองได้ การติดตั้งอุปกรณ์ระงับใด ๆ จะต้องเป็นแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ธุรกิจค้าปลีกและพาณิชยกรรมอาจมีทีมความปลอดภัยที่มีสมาชิกผ่านการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ ช่างเช็คระบบดับเพลิงที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงได้ ตัวอย่างเช่น การใช้อุปกรณ์ซึ่งใช้น้ำ ในการจุดไฟด้วยจาระบี อาจจะทำให้เปลวไฟลุกลามได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าไฟไหม้จะเป็นอย่างไร ทุกคนในบ้านหรือที่ทำงานควรคุ้นเคยกับการทำงานของอุปกรณ์ สถานที่ต้องมีเครื่องหมายสากลชัดเจน ข้อกำหนดการตรวจสอบสำหรับสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบทุกห้าถึงหกปี

Category: บริการ |

no comments

Comments are closed.